Angående Massolit Medias förvärv av Forma Books av ICA Gruppen

FAQ angående Massolit Medias förvärv av Forma Books av ICA Gruppen

1. Varför köper Massolit Media Forma Books?

Köpet av Forma Books ligger i linje med Massolit Medias tillväxtplan. Forma Books utgivningsbredd passar väl in i den planen och vi ser en stor potential att växa inom befintliga segment, men även inom nya områden. Med utgångspunkt från starka varumärken, såsom B. Wahlströms (grundat 1911), kommer bolaget även att utveckla digitala produkter med fokus på spel- och bokappar för mobila terminaler.

 

2. Vad händer med personalen i Forma Books?

Massolit Media har för avsikt att behålla personalen.

 

3. Vad händer med personalen i Massolit Förlag?

De flyttas över till Forma Books.

 

4. Forma Books har gjort förlust under flera år. Hur ska Massolit Media kunna vända den trenden?

ICA Gruppen och ledningen för Forma Books har sedan en tid tillbaka arbetat efter en omstruktureringsplan för att sänka kostnader och effektivisera verksamheten. De första resultaten av det arbetet syns under slutet av 2013. Massolit Media kommer fortsätta det arbetet men också tillföra sin egen långsiktiga strategi genom att bredda utgivningen med nya imprint, samt utveckla spel och bokappar för mobila terminaler.

 

5. Vilka äger Massolit Media och Massolit Förlag?

Massolit Förlag ägs i sin helhet av Massolit Media som är listat på Aktietorget och är ett holdingbolag. Massolit Media har ca 500 aktieägare.

 

6. Vem är den nya VD:n Fredrik Grunewald?

Fredrik har en bakgrund som ekonomichef i filmbranschen, som VD i IT-branschen och som managementkonsult med inriktning mot företagsutveckling. Han har jobbat med logistikfrågor, marknadsföring/försäljning samt med ekonomi, styrning och uppföljning i olika tjänsteföretag.

 

7. Vad händer med nuvarande VD i Forma Books, Anders Kvarby?

Anders kommer tillsvidare arbeta som konsult och stöd till ledningen i Forma Books gällande den dagliga verksamheten.

 

8. Hur länge kommer varumärket ICA-Bokförlag att få användas av Massolit Media?

Fram till 31 Dec 2014. De böcker som ligger i produktion för 2014 kommer således under ICA-Bokförlag som varumärke. Nya faktaböcker från och med 1 januari 2015 kommer under Massolit Medias nya imprint för faktaböcker

Lämna ett svar